Przejdź do treści

30-ta rocznica uchwalenia Konwencji Praw Dziecka

20 listopada 2019 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia w Poznaniu świętowali 30-tą rocznicę uchwalenia Konwencji Praw Dziecka. Najpierw specjalne warsztaty poprowadzili dla nich wolontariusze Klubu Humanitarnego. Ich celem było uświadomienie dzieciom ich praw, które niestety w wielu miejscach na świecie wciąż są łamane. Finałem akcji był „niebieski marsz” #dlakażdegodziecka, który wzbudził wielkie zainteresowanie nie tylko wśród mieszkańców Piątkowa, ale też lokalnych mediów. Wzięli w nim udział także specjalnie zaproszeni goście –  Pan Czesław Kruczek Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego oraz Kierownik Administracji Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  Pan Janusz Piskor. Marsz ten był doskonałą okazją do świętowania przyjęcia naszej szkoły do Klubu Szkół UNICEF. To ogromne wyróżnienie będące wynikiem docenienia wszystkich działań charytatywnych podejmowanych przez nauczycieli i uczniów pracujących razem – ramię w ramię – niemal każdego dnia. Wszystkim Dzieciom, Nauczycielom i Rodzicom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w tym wydarzeniu, a specjalne podziękowania składamy Policjantom z Komisariatu Poznań — Północ za zabezpieczenie przemarsz dzieci.

 

 

Skip to content