Przejdź do treści

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) stanowi aktualnie główną przyczynę śmierci na całym świecie. W Europie spotyka ono rocznie 400 000 osób, a codziennie w Polsce w wyniku tego zdarzenia umiera ok 90 osób.
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca przypadający na 16. października, obchodzony jest od 2013 r. z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.
Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia może spowodować 2- lub 3-krotny wzrost przeżywalności. Niestety obecnie tylko w trakcie co piątego poza szpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja.
W tym dniu można i należałoby wziąć udział w szkoleniu, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy taka wiedza będzie nam potrzebna.

Skip to content