Przejdź do treści

MDM – matematyka

 

I edycja konkursu Matematyka dla Młodych

Wyniki II edycji konkursu Matematyka dla młodych.

Matematyka dla Młodych

II edycja konkursu Matematyka dla Młodych

Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu wspólnie z Poznańską Fundacją Matematyczną oraz Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM zapraszają wszystkich chętnych uczniów, którzy w 2017 roku nie ukończą 17 lat do wzięcia udziału w II edycji konkursu  Matematyka dla Młodych. Jest to korespondencyjny konkurs uczniowskich prac z matematyki. Celem konkursu jest poszerzenie i popularyzacja wiedzy matematycznej oraz wyłanianie talentów matematycznych wśród uczniów. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zredagowania pracy na jeden z zaproponowanych przez komisje konkursową tematów. Praca zgłoszona do konkursu powinna być samodzielnie przygotowanym przez ucznia oryginalnym opracowaniem problemu. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do konsultacji (po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym) z wskazanymi osobami odnośnie pisanej przez siebie pracy. Prace wraz z wypełnionym oświadczeniem oraz ze wskazanymi w regulaminie informacjami odnośnie uczestnika i jego opiekuna należy nadsyłać najpóźniej do 31 października 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego) na wskazany w regulaminie adres.

Lista tematów konkursowych >>> MdM lista tematów MdM II edycja

Regulamin konkursu >>> MdM lista tematów MdM II edycja Regulamin MdM II edycja. docx

Oświadczenie o ochronie danych >>> Oświadczenie-Mdm

 

SKŁAD KOMISJI:       

Przewodniczący:
prof. UAM dr hab. Krzysztof Pawałowski

Członkowie:

Koordynatorzy:

dr Edyta Juskowiak

 

Skip to content