Przejdź do treści

Nabór do klas 7 dwujęzycznych 2021/2022

Image

Nauczanie dwujęzyczne w Szkole Podstawowej nr 67

Nauczanie dwujęzyczne to typ nauczania, który wykorzystuje język ojczysty i język obcy w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących.
Nauczyciel realizuje treści programowe z wybranych zajęć edukacyjnych w dwóch językach.

Ważnym w nauczaniu dwujęzycznym jest położenie nacisku na praktyczną naukę języka.
Uczeń poznaje słownictwo z różnych dziedzin (przedmiotów), uczy się  opisywać  i nazywać zjawiska.

Nasza szkoła prowadzi klasy dwujęzyczne, realizując nauczanie wybranych przedmiotów (historia, WOS, informatyka )
w języku angielskim oraz naukę języka angielskiego w rozszerzonym wymiarze godzin tj. 5 godzin tygodniowo.

Celem nauczania dwujęzycznego jest :
– zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i zapewnienie uczniom rozwoju możliwości intelektualnych i językowych,
– osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa z danego przedmiotu,
– przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w szkołach ponadpodstawowych,
a w dalszej perspektywie do studiów w Polsce i za granicą,

Korzyści z nauczania dwujęzycznego:
– Uczeń zyskuje możliwość opanowania języka angielskiego na wysokim poziomie,
– praktycznie wykorzystuje zdobyte umiejętności,
– swobodnie  komunikuje się w języku angielskim,
– bierze udział w wymianach międzynarodowych np. wymiana ze szkołą z Assen – Holandia
– dzieli się wiedzą – storytelling dla młodszych kolegów i koleżanek,
– staje się osobą dwujęzyczną tzn. osobą, która swobodnie posługuje się dwoma językami:
językiem ojczystym i językiem angielskim na tym samym poziomie.Wniosek do klasy dwujęzycznej wraz z dokumentami można wypełnić korzystając z dwóch możliwości zapisu :

1. Poprzez system elektroniczny NABÓR https://nabor.pcss.pl/poznan/klasa7/

  • drukując i podpisując wypełniony wniosek,
  • podpisany wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami można złożyć :
  • w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru  – skrzynka podawcza – wejście główne szkoły,

lub

  • zeskanowane dokumenty przesłać z wykorzystaniem systemu NABÓR.

lub

2. Poprzez wypełnienie papierowego wniosku odręcznie i po podpisaniu wraz z odpowiednimi dokumentami złożenie w szkole pierwszego wyboru – skrzynka podawcza – wejście główne szkoły.  • Informator dla Rodziców uczniów, którzy chcą rozpocząć naukę w oddziale dwujęzycznym w klasie VII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022. -> Sprawdź
wróć na górę strony
Skip to content