Przejdź do treści

Nabór na rok szkolny 2017/18 – klasa autorska

PROGRAM AUTORSKI MATEMATYKA OTWARTA NA NAS

W roku szkolnym 2017/2018 planowane jest utworzenie klasy VII prowadzonej, na wzór klasy gimnazjalnej w latach poprzednich, autorskim programem nauczania matematyki o nazwie „Matematyka otwarta na nas„, którego obudowę dydaktyczną stanowi autorski skrypt.

Planowane jest również objęcie tej klasy eksperymentem pedagogicznym pt. „Wspieranie i rozwój otwartości myślenia matematycznego„, nad którym opiekę zadeklarowały:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UAM
  • Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

Myślą przewodnią tych działań jest wzbudzanie u uczniów zamiłowania do matematyki oraz stosowanie matematyki w szeroko rozumianym tego słowa znaczeniu. W latach poprzednich działania tego typu przyniosły wiele sukcesów matematycznych naszych uczniów, z którymi można się zapoznać na stronie internetowej naszej szkoły.

Osoby zainteresowane bardziej szczegółowymi informacjami proszone są o kierowanie zapytań na adres mailowy: kingakolczynska1@o2.pl

Skip to content