Przejdź do treści

Nabór na rok szkolny 2017/18 – klasa I

Kogo przyjmujemy?

 • dzieci z rocznika 2010
 • dzieci z rocznika 2011 na wniosek rodzica (kształcenie przedszkolne lub opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej)
 • dzieci z obwodu – do szkoły z urzędu
 • dzieci spoza obwodu – rekrutacja zgodna z kryteriami przyjętymi przez Radę Miasta Poznania

 

Kryteria
 • zamieszkanie kandydata na terenie gminy (60 pkt.)
 • uczęszczanie przez kandydata w roku szkolnym poprzedzającym przyjęcie do przedszkola w danym zespole szkolnym, lub przedszkola mieszczącego się w tym samym budynku (15 pkt.)
 • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dana szkoła podstawowa (30 pkt.)
 • oboje rodziców lub opiekunów rozliczyło podatek dochodowy w Poznaniu. Dotyczy także rodziców samotnie wychowujących dzieci (80 pkt.)
 • kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej (10 pkt.)
 • wybór klasy integracyjnej (5 pkt.)
 • rodzeństwo kandydata, przyjęte jako dziecko z obwodu szkoły, będzie uczęszczało do danej szkoły o przyjęcie do której ubiega się kandydat (30 pkt.) *

* kryterium wynikające ze zmian w obwodach, wprowadzonych w wyniku reformy oświaty. Fakt posiadania rodzeństwa w danej szkole będzie punktowany pomimo tego, iż w efekcie zmian granic obwodów szkoła ta przestała być szkołą obwodową dla kandydata.

 

 

PRZYDATNE DOKUMENTY I ADRESY

Szczegółowe informacje o naborze: nabor.pcss.pl/poznan/

Dokumenty i formularze do pobrania: tutaj

wróć na górę strony
Skip to content