Przejdź do treści

Nabór na rok szkolny 2017/18 – klasa VII dwujęzyczna

Oddział dwujęzyczny to oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz angielskim, będącym drugim językiem nauczania. Prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącej Polski i część geografii dotyczącej geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii ogólnej, cześć historii powszechnej lub matematykę.

 

Jeśli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do oddziału dwujęzycznego:

 1. należy wejść na stronę http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa i wypełnić wniosek wskazując w nim szkoły, uszeregowane wg. preferencji od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce). Druk można również pobrać w sekretariacie szkoły
 2. wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru, wskazanej na 1 miejscu
 3. warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest:
  1. otrzymanie promocji do klasy VII oraz
  2. uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły
 4. w przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych
  2. świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem
 5. w przypadku równorzędnych wyników lub jeśli oddział dwujęzyczny nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata
  2. niepełnosprawność kandydata
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców
  4. niepełnosprawność obojga rodziców
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Kryteria mają jednakową wartość – 5 pkt.

 


terminarz naboru

 

 

Wykaz szkół podstawowych,
w których w roku szkolnym 2017/2018 planuje się uruchomienie oddziałów dwujęzycznych

 

[table id=6 responsive=scroll /]

 

wróć na górę strony
Skip to content