Przejdź do treści

Nabór na rok szkolny 2017/18 – klasa VII dwujęzyczna

Oddział dwujęzyczny to oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz angielskim, będącym drugim językiem nauczania. Prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącej Polski i część geografii dotyczącej geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii ogólnej, cześć historii powszechnej lub matematykę.

 

Jeśli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do oddziału dwujęzycznego:

 1. należy wejść na stronę http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa i wypełnić wniosek wskazując w nim szkoły, uszeregowane wg. preferencji od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce). Druk można również pobrać w sekretariacie szkoły
 2. wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru, wskazanej na 1 miejscu
 3. warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest:
  1. otrzymanie promocji do klasy VII oraz
  2. uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły
 4. w przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych
  2. świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem
 5. w przypadku równorzędnych wyników lub jeśli oddział dwujęzyczny nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata
  2. niepełnosprawność kandydata
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców
  4. niepełnosprawność obojga rodziców
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Kryteria mają jednakową wartość – 5 pkt.

 


terminarz naboru

 

 

Wykaz szkół podstawowych,
w których w roku szkolnym 2017/2018 planuje się uruchomienie oddziałów dwujęzycznych

 

SZKOŁAADRESJĘZYK
Szkoła Podstawowa nr 2
z oddziałami dwujęzycznymi
os. Jagiellońskie 128angielski
Szkoła Podstawowa nr 7ul. Galileusza 14angielski
Szkoła Podstawowa nr 10ul. Bosa 9, ul. Ściegiennego 10rosyjski, francuski
Szkoła Podstawowa nr 22
w Zespole Szkół nr 2
ul. Hangarowa 14angielski
Szkoła Podstawowa nr 33
z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi w Zespole Szkół Gimnazjalno Licealnych
ul. Wyspiańskiego 27angielski
Szkoła Podstawowa nr 47
z oddziałami dwujęzycznymi
os. Czecha 59hiszpański
Szkoła Podstawowa nr 54ul. Małoszyńska 38angielski
Szkoła Podstawowa nr 56
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
ul. Tarnowska 27angielski
Szkoła Podstawowa nr 58ul. Ławica 3angielski
Szkoła Podstawowa nr 65
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5
os. Kosmonautów 111angielski
Szkoła Podstawowa nr 67
z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi
os. Stefana Batorego 101angielski
Szkoła Podstawowa nr 72
z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi
ul. Newtona 2niemiecki
Szkoła Podstawowa nr 73
z oddziałami dwujęzycznymi
ul. Drzymały 4/6francuski
Szkoła Podstawowa nr 74ul. Trybunalska 17/25angielski
Szkoła Podstawowa nr 84ul. św. Szczepana 3niemiecki, angielski
Szkoła Podstawowa nr 90ul. Józefa Chociszewskiego 56niemiecki
Szkoła Podstawowa nr 91
z oddziałami dwujęzycznymi
ul. Promyk 4niemiecki

 

wróć na górę strony
Skip to content