Przejdź do treści

Nabór na rok szkolny 2017/18 – terminarz rekrutacji dla klas dwujęzycznych

 

Rekrutacja podstawowa


LPETAP - CZYNNOŚCITERMIN
1.składanie wniosków o przyjęcie do dwujęzycznej klasy VIIod 24 kwietnia do 28 kwietnia
2.przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych9 maja
godz. 13:30
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych
(lista nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata)
18 maja
godz. 12:00
4.dostarczenie świadectwa ukończenia klasy VIod 23 czerwca do 27 czerwca
5.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
(lista zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata)
30 czerwca
godz. 12:00
6.złożenie przez rodziców / opiekunów prawnych potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy VII
{nie złożenie potwierdzenia jest jednoznaczne z rezygnacją z rekrutacji)
od 3 lipca do 4 lipca
7.podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych6 lipca
godz. 12:00

 

Rekrutacja uzupełniająca


LPETAP - CZYNNOŚCITERMIN
1.składanie wniosków o przyjęcie do dwujęzycznej klasy VIIod 7 lipca do 11 lipca
2.przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych12 lipca
godz. 12:00
3.podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji
(lista nie jest równoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału)
13 lipca
godz. 12:00
4.podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
(lista zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata)
14 lipca
godz. 12:00
5.złożenie przez rodziców / opiekunów prawnych potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy VII szkoły podstawowej innej niż obwodowa
(brak złożenia potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji)
od 14 lipca do 18 lipca
6.podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych19 lipca
godz. 12:00

 

wróć na górę strony
Skip to content