Przejdź do treści

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

W związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021- 2025″ w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, zamieszczamy poniższy plakat informacyjny.


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Skip to content