Przejdź do treści

Niebieski marsz na poznańskim Piątkowie. Dzieci też mają swoje prawa!

W rocznicę uchwalenia Konwencji Praw Dziecka, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw
Dziecka uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 67 w Poznaniu z Oddziałami Dwujęzycznymi i
Sportowymi im. Jacka Kuronia na poznańskim Piątkowie wzięli udział w niebieskim marszu pod
patronatem UNICEFU – marszu dla wszystkich dzieci, zarówno tych, które mogą się cieszyć z
poszanowania swoich praw, jak i tych, które w różnych zakątkach świata pozbawione są nawet
podstawowych praw, w tym – prawa do życia.


Była to świetna okazja do tego, aby zwrócić uwagę na prawa dzieci nie tylko w murach szkolnych.
Organizatorzy poprzez barwny korowód przypomnieli o tym ważnym wydarzeniu również
mieszkańcom okolicznych osiedli.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 67 w Poznaniu, pani Beata Celczyńska-Piętka, podczas krótkiego
apelu zwróciła uwagę na to, że ten marsz to także piękny wyraz praw dzieci, które mogą pokojowo
wyrażać swoje poglądy.


Szkoła Podstawowa nr 67 w Poznaniu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia
znajduje się na elitarnej liście Klubu Szkół UNICEF. Jest to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza
placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy
najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w
akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale przede wszystkim działają aktywnie na
polu promocji i realizacji praw dziecka.


Przynależność do Klubu Szkół UNICEF to zarazem ogromne wyróżnienie, jak również zobowiązanie do
dalszej pracy na rzecz dzieci i młodzieży, a niebieski marsz w rocznicę uchwalenia Konwencji Praw
Dziecka to tylko jedna z wielu inicjatyw, jakie szkoła podejmuje, realizując cele UNICEF skierowane do
dzieci i młodzieży.

Skip to content