Przejdź do treści

Projekt Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM Poznania – laureaci

W maju uczniowie klas 7. uczestniczyli w projekcie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM Poznania. Celem zajęć było wzmocnienie procesu edukacji o wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a w szczególności podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jednocześnie program stanowi podstawę dla prowadzanego w szkole przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Uczniowie zapoznali się z podstawami teoretycznymi i praktycznymi udzielania pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia poszkodowanego. Podczas zajęć opanowali m.in. czym są stany zagrożenia życia lub zdrowia i poznali zasady, podstawowe sposoby i techniki wykorzystywane w udzielaniu pierwszej pomocy ( postępowanie resuscytacyjne z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego, układanie w pozycji bezpiecznej, złamania, rany i krwawienia, oparzenia oraz porażenie prądem). W trakcie zajęć praktycznych każdy uczeń podjął indywidualną próbę resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie pod nadzorem instruktora.

Dla uczniów klas 7.  zorganizowany został konkurs, którego uczestnikami byli Maciej Matuszczak, Radek Rogoziński, a laureatami zostali Zuzanna Mamica i Damian Szyszka.

Uczennice klasy 3c , Martyna Fedorowska,Maja Dziubczyńska,Wiktoria Orzeszko, zostały laureatkami  konkursu filmowego „Nie boję się udzielam pomocy.” W tym samym konkursie swój film zaprezentowali również uczniowie klasy 7a  Borys Lasota , Agata Jacaszek , Maciej Matuszczak. 

 

wróć na górę strony
Skip to content