Przejdź do treści

UKMa – matematyka

 

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi, Wydział Matematyki i Informatyki UAM oraz Wydział Studiów Edukacyjnych UAM zapraszają wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych klas IV-VII województwa wielkopolskiego oraz ich opiekunów do wzięcia udziału w Uczniowskiej Konferencji Matematycznej, która odbędzie się dnia 17 listopada 2017 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań.

Celem konferencji jest popularyzacja matematyki wśród uczniów i doskonalenie nauczycieli. Konferencja ta ma stworzyć możliwość aktywnego uczestniczenia w zajęciach. W czasie wykładów, referatów i warsztatów będzie możliwość zadawania pytań prowadzącym, po zakończeniu  uczniowskich prelekcji do prowadzenia dyskusji z referującymi uczniami. Opiekunowie tych uczniów również będą uczestnikami konferencji, można  więc będzie wykorzystać ich obecność do rozmów, pytań, jak pracować z uczniem, którego interesuje matematyka, także ta niemieszcząca się w programach szkolnych.

Konferencja jest przygotowywana przez uczniów ,nauczycieli i pracowników naukowych dla uczniów i nauczycieli z innych szkół. Młodzież gimnazjalna  uczestniczyć będzie we wszystkich etapach tworzenia tego wydarzenia. Od planowania do prowadzenia całości a nawet wygłaszania prelekcji razem z uznanymi autorytetami w dziedzinie matematyki. Konferencja adresowana jest do zainteresowanych matematyką uczniów szkół podstawowych klas IV-VII województwa wielkopolskiego oraz nauczycieli matematyki.

Proponujemy uczestnikom:

  • uczniom :   wykłady prowadzone przez uczniów , warsztaty z konkursem i wykład popularnonaukowy,
  • nauczycielom:  wykłady prowadzone przez uczniów, seminarium i wykład popularnonaukowy.

Wydarzenie to zostało objęte Honorowym Patronatem przez:

Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską, Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Jerzego Kaczorowskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Panią Elżbietę Leszczyńską.

Termin:

  1. 11. 2017 r.

Miejsce:

Wydział Matematyki i Informatyki UAM,

Ul. Umultowska 87,

61-614 Poznań.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny i dobrowolny. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczniów i 2 opiekunów.

Zainteresowane uczestnictwem  szkoły proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:

 

FORMULARZ (będzie on aktywny w październiku 2017 r.)

 

 W przypadku przekroczenia limitu miejsc formularz zgłoszeniowy zostanie zablokowany.

 

 Uczniowie są zobowiązani  do wypełnienia i dostarczenia w dniu wydarzenia pisemnej zgody rodziców na przetwarzanie danych – załącznik (zgoda UKMa). Szkoły zgłoszone do udziału w konferencji otrzymają najpóźniej do 10 listopada 2017 r. e-maila potwierdzającego udział wraz z harmonogramem wydarzenia.

 

Komitet Naukowy

prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska – WSE UAM (przewodnicząca)

dr Magdalena Adamczak – WMiI UAM

dr Bartłomiej Bzdęga – WMiI UAM

dr Edyta Juskowiak – WMiI UAM

dr Michał Klichowski – WSE UAM

dr Tomasz Przybyła – WSE UAM

dr Bernadeta Tomasz – WMiI UAM

dr Agnieszka Wanot,  VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Poznań

mgr Beata Celczyńska-Piętka – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia

mgr Kinga Kolczyńska-Przybycień – Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi  im. Jacka Kuronia w Poznaniu

Sponsorzy

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia

Wydział Matematyki i Informatyki UAM

Kontakt

 

 

Skip to content