Przejdź do treści

Warsztaty w Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

W dniu 27 listopada odbyły się warsztaty w Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży na temat: „Samopoznanie w kontekście przyszłych wyborów edukacyjno-zawodowych.” Podczas zajęć warsztatowych uczniowie  mieli okazję do wstępnego określenia swoich zainteresowań i przyjrzenia się własnemu systemowi wartości. Mogli także rozpoznać i nazwać swoje mocne strony, co jest bardzo istotne przy podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej. Zostały im przekazane informacje na temat czynników kluczowych, które należy wziąć pod uwagę dokonując wyboru szkoły. Opiekunami grupy były pani Elżbieta Anioł i pani Katarzyna Cieślak, które bardzo dziękują uczniom za godne reprezentowanie szkoły. 

 
 
 
 
 
Skip to content