Przejdź do treści

Ważne ! Test predyspozycji językowych.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas dwujęzycznych:

 

 • Od 23-27 marca 2020 r. – składanie wniosków o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej;

 

 • 31 marca 2020 r. – przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych;
  UWAGA TERMIN prawdopodobnie ulegnie zmianie z uwagi na zawieszenie zajęć  w szkołach!!!

 

 • 6 kwietnia 2020 r. godzina 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.(lista wyników sprawdzianu nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego);
  UWAGA TERMIN prawdopodobnie ulegnie zmianie z uwagi na zawieszenie zajęć  w szkołach!!!

 

 • Od 26-29 czerwca 2020 r. – dostarczenia świadectwa ukończenia klasy VI ;
  UWAGA
  TERMIN może ulec zmianie jeśli kalendarz roku szkolnego zostanie zmieniony!!!

 

 • 1 lipca 2020 r. godzina 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  (lista zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego);
  UWAGA TERMIN może ulec zmianie jeśli kalendarz roku szkolnego zostanie zmieniony!!!

 

 • 1-2 lipca 2020 r.– złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzania woli zapisu dziecka do klasy VII szkoły podstawowej.
 • Nie złożenie potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.
  UWAGA TERMIN może ulec zmianie jeśli kalendarz roku szkolnego zostanie zmieniony!!!

 

 • 6 lipca 2020 r. godzina 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
  UWAGA TERMIN może ulec zmianie jeśli kalendarz roku szkolnego zostanie zmieniony!!!

 

 

wróć na górę strony
Skip to content