Przejdź do treści

„Wspominam bezpieczne wakacje w górach, nad wodą lub…” – konkurs świetlicowy

Regulamin konkursu szkolnego”

„Wspominam bezpieczne wakacje w górach, nad wodą lub…”                

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 67 im. Jacka Kuronia w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Anita Socha

Marta Skowron

Cele konkursu:
– kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, mogących zaistnieć w czasie wakacji,
– promowanie atrakcyjnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu,
– zachęcanie do bezpiecznej aktywności w czasie wakacji,
– rozwijanie umiejętności przewidywania własnych zachowań oraz samodzielności i odpowiedzialności,
– rozwijanie umiejętności plastycznych,

– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży,
– podzielenie się wspomnieniami i wrażeniami z miejsca, w którym spędzamy wakacje.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 1-3 oraz 4-8.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– pracę należy wykonać w formie rysunku (klasy 1-3) lub plakatu (klasy 4-8) dowolną  techniką plastyczną, maksymalny format A3,
– gotowe i podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy przynieść do ŚWIETLICY SZKOLNEJ-  sala B1.

Kryteria oceniania prac:
– przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność oraz estetyka wykonania.

 Termin i ogłoszenie wyników
– termin oddawania prac: 03-20.09.2021 r.
– wyniki zostaną ogłoszone do 30 września 2021 r. i umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku świetlicy.

Nagrody:
– każdy z uczestników konkursu otrzyma dyplom. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii wiekowej.

wróć na górę strony
Skip to content