Przejdź do treści

Załączniki nr 1 i nr 2 naboru

Załącznik nr 1

do Regulaminu naboru uczniów do pierwszej klasy sportowej o profilu pływanie

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia w Poznaniu

rok szkolny 2021/2022

                                                                       Poznań, dnia …………………………

ZGODA RODZICÓW

NA UCZĘSZCZANIE  KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ

            Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………..        po zapoznaniu się z regulaminem klas sportowych, wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego

dziecka ……………………………………………………………do klasy sportowej Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i  Sportowymi im. Jacka Kuronia w Poznaniu, o profilu pływanie.

                                                                                 …………………………………………

podpisy rodziców/ opiekunów prawnych


Załącznik nr 2

do Regulaminu naboru uczniów do pierwszej klasy sportowej o profilu pływanie

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia w Poznaniu

rok szkolny 2021/2022

Poznań, dnia …………………………

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ W ZAWODACH

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………..        po zapoznaniu się z regulaminem klas sportowych, wyrażam zgodę na udział w zawodach mojego dziecka ……………………………………………………………. .

…………………………………………

podpisy rodziców/ opiekunów prawnych


wróć na górę strony
Skip to content